Deze scriptie is erop gericht inzicht te geven in de vraag waarom transformationeel leiderschap effectief is bij het verhogen van arbeidstevredenheid en verlagen van de overstap intentie van frontlinie staf in een veranderende dienstverlenende organisatie. Met dat doel is ook kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder het cabinepersoneel van een luchtvaartmaatschappij. In theoretische termen is onderzocht wat het transformationeel leiderschapsmodel inhoudt, wat het beoogt, welk effect het heeft op niet alleen de leider, maar ook op de volger, het team en de organisatie en wat het onderliggend mechanisme is om die effecten te verklaren. Aangetoond is dat op deze grond relaties verwacht kunnen worden tussen transformationeel leiderschap met de afhankelijke variabelen arbeidstevredenheid en overstap intentie als ook relaties tussen de verklarende, mediërende, variabelen empowerment en organisatiebetrokkenheid met de afhankelijke variabelen. Literatuuronderzoek laat zien dat deze relaties ook empirisch gestaafd worden zodat een drietal hypotheses opgesteld konden worden. De eerste hypothese laat zien dat transformationeel leiderschap de afhankelijke variabelen beïnvloedt; de tweede stelt dat de relatie tussen transformationeel leiderschap en de afhankelijke variabelen wordt gemedieerd door empowerment; de derde dat deze relatie wordt gemedieerd door organisatiebetrokkenheid. Deze hypotheses zijn getoetst aan de uitkomsten van het kwantitatief onderzoek. Voor alle drie werd een positieve bevestiging gekregen. Dat wil zeggen dat de in praktijk gebrachte transformationeel leiderschapsstijl niet alleen effectief blijkt waar het verhoging van arbeidstevredenheid van het cabinepersoneel betreft maar ook het effect bevestigt op verlaging van hun overstap intentie. Zowel empowerment als organisatiebetrokkenheid beïnvloeden arbeidstevredenheid en overstap intentie, maar deze relatie is het meest uitgesproken tussen organisatiebetrokkenheid en overstap intentie. Als onderliggende mechanisme van het effectief functioneren van deze relaties blijken de cultuur binnen de organisatie, identificatie met de organisatie en onderlinge steun en vertrouwen tussen leider en medewerker een belangrijke rol te spelen.

Additional Metadata
Thesis Advisor Dijke, M. van (Marius), Meijs, L. (Lucas)
Persistent URL hdl.handle.net/2105/41307
Series Leiderschap, Management & Bestuur
Citation
Schaik, O. van (Olga). (2017, October 30). Waarom is transformationeel leiderschap effectief bij het verhogen van arbeidstevredenheid en het verlagen van overstap intentie van frontlinie staf in een veranderende dienstverlenende omgeving?. Leiderschap, Management & Bestuur. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/41307