Deze studie onderzoekt de participatieve- en directieve leiderschapsstijlen als voorspeller op werkprestatie (job performance), gehoorzaamheid (compliance) en effectiviteit (perceived effectiviness) in de hulpverleningsorganisatie, het Rode Kruis. Naast deze verbanden wordt onderzocht in hoeverre een crisissituatie invloed uitoefent op de effectiviteit van een leiderschapsstijl. De variabelen zijn gemeten door middel van een online vragenlijst onder Nederlandse beroepskrachten en vrijwilligers (hulpverleners) van het Rode Kruis. Met behulp van regressie wordt aangetoond dat participatief leiderschap leidt tot hogere werkprestaties, gehoorzaamheid en effectiviteit. Directief leiderschap leidt tot een hogere werkprestaties en gehoorzaamheid, en er is geen significant verband gevonden met effectiviteit. De resultaten laten ook zien dat participatief leiderschap in crisissituaties leidt tot lagere prestaties, lagere gehoorzaamheid en een hogere effectiviteit. Directief leiderschap in een crisissituatie leidt tot een minimale (bijna verwaarloosbare) werkprestatie en met betrekking tot gehoorzaamheid en effectiviteit is geen significant verband gevonden. De huidige studie adviseert leiders om participatieve leiderschapsstijlen toe te passen in dagelijkse situaties en in crisissituaties een directieve stijl.

hdl.handle.net/2105/41730
Leiderschap, Management & Bestuur
RSM: Parttime Master Bedrijfskunde

Murvin Chan. (2016, September 6). Het gunnen van gedeelde besluitvorming én het gegund worden te leiden in crisissituaties. Leiderschap, Management & Bestuur. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/41730