Het is inmiddels drie jaar geleden dat ik besloot mij in te schrijven voor de parttime masterstudie Bedrijfskunde aan de Rotterdam School of Management. Door omstandigheden heb ik langer over de studie gedaan dan gepland. Desondanks lijkt de tijd voorbij te zijn gevlogen. Het waren intensieve jaren, waarbij de combinatie van studie, gezin en het ondernemerschap niet altijd even gemakkelijk was. Toch kijk ik met veel genoegen en voldoening terug op de afgelopen periode. De opgedane wetenschappelijke kennis is een enorme verrijking van mijn jarenlange werkervaring en heeft mijn persoonlijke ontwikkeling op een hoger niveau gebracht. Om af te studeren heb ik gekozen om onderzoek te doen in de retailsector: een voor mij bekende omgeving. Ik heb mij laten inspireren door de turbulentie in de markt en heb gezocht naar een methode om de praktijk te combineren met de wetenschap. Wat ik ervan heb geleerd is dat de wetenschap fenomenen probeert te verklaren en theorieën ontwikkelt die kunnen worden vertaald naar modellen die bedrijven helpen beter te presteren. De wetenschap heeft de praktijk nodig om zich te ontwikkelen, en bedrijven hebben de wetenschap nodig om gemakkelijker hun doelen te bereiken. Zonder de steun van mijn vrouw was het mij waarschijnlijk niet gelukt om gedurende mijn studiejaren te volharden. Voor haar zijn de afgelopen jaren nog zwaarder geweest dan voor mij. Ik wil haar daarom in het bijzonder bedanken. Een speciaal dankwoord richt ik aan mijn begeleider bij het tot stand komen van mijn thesis, Thijs Gerards. Dit doe ik niet omdat het hoort, maar omdat ik oprecht veel van hem heb geleerd. In het begin dacht ik dat hij mij niet begreep, maar hij heeft mij vanaf het eerste moment geprobeerd op te trekken naar een wetenschappelijk niveau. Pas in de laatste fase heb ik dit ingezien en heb ik hem begrepen. Naast “New Business, Innovation & Entrepreneurship” was “Advanced Marketing Strategy” een van de leukere vakken. Ik heb daarom professor Gerrit van Bruggen gevraagd als mijn co-reader. Ik wil ook hem bedanken. De lijst van mensen die ik wil bedanken is te lang om hier op te schrijven, toch wil ik graag de volgende mensen noemen: mijn moeder, mijn zussen, mijn zwagers, mijn medestudenten Hassan en Yop en last but nota least, alle mensen die hebben meegewerkt aan de interviews. Dank jullie wel.

Additional Metadata
Thesis Advisor Geradts, T., Bruggen, G.H. van
Persistent URL hdl.handle.net/2105/41880
Series Strategisch Management & Strategische Vernieuwing
Citation
Braam Marciano. (2017, October 31). Het belang van Strategic Agility en Businessmodelvernieuwing. (context: de Nederlandse retailmarkt). Strategisch Management & Strategische Vernieuwing. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/41880