Agile is een manier van werken die in de IT-sector is ontstaan en nu zijn weg vindt naar veel bedrijven. Ook binnen de financiële sector maken steeds meer bedrijven de transitie naar een Agile werkwijze. Voor financiële instellingen behoort de IT-strategie steeds vaker tot een belangrijk onderdeel van de bedrijfsstrategie omdat door de toenemende digitalisering klanten steeds vaker online zaken doen. Dit onderzoek is uitgevoerd bij PESCO, een financiële instelling die ervoor gekozen heeft om in navolging van bedrijven als Netflix en Spotify te kiezen voor een Agile werkwijze. Het Agile gedachtegoed is gebaseerd op het Agile Manifesto dat in 2001 is geschreven als een reactie op de traditionele werkwijze in veel bedrijven waar projecten vaak te lang duurden en faalden. Doordat er nieuwe wensen waren ontstaan gedurende de lange doorlooptijd van projecten werd vaak niet opgeleverd waar klanten op zaten te wachten. Er zijn verschillende methodes om software te ontwikkelen die vallen onder een Agile werkwijze. Tegenwoordig wordt Agile echter steeds vaker gezien als een concept dat bedrijven kan transformeren om het hoofd te bieden aan een omgeving die door technologische ontwikkelingen steeds sneller verandert. Als bedrijven kiezen voor de transitie naar een Agile werkwijze doen zich volgens de literatuur diverse uitdagingen voor. Het is geen makkelijk proces om traditionele methodes los te laten en over te stappen op een Agile werkwijze. Organisaties hebben tientallen jaren gestreefd naar beheersbare, geoptimaliseerde processen. De stabiliteit waar ze naar gezocht hebben is nu een van de grootste obstakels bij de transitie naar een Agile werkwijze. De uitdagingen bij de transitie naar een Agile werkwijze zijn complex, bestaan uit meerdere aspecten en zijn continue in verandering. De zorgen over de duurzaamheid van een verandering naar Agile werken en de organisatiecontext zijn de afgelopen jaren gegroeid. In de literatuur zijn uitdagingen gevonden op verschillende gebieden zoals bijvoorbeeld: gewenning aan traditionele methodes, weerstand, gebrek aan goede samenwerking, communicatie, betrokkenheid, commitment aan de verandering, culturele issues, gebrek aan kennis, toepasbaarheid, organisatie, teams, duurzaamheid en schaalbaarheid. De veranderingen die bij een transitie naar een Agile werkwijze nodig zijn op het gebied van managementstijl, organisatiecultuur, kennismanagement en het ontwikkelproces zijn allemaal net zo belangrijk en dienen tegelijkertijd plaats te vinden. Een juiste leveringsstrategie, een juiste toepassing van de Agile softwareontwikkelingstechnieken en een hoog kaliber team zijn gevonden als de belangrijkste succesfactoren voor de transitie naar een Agile werkwijze gevolgd door een goed Agile projectmanagement proces, een Agile vriendelijke teamomgeving en sterke betrokkenheid van de klant. In dit onderzoek zijn de belangrijkste uitdagingen onderzocht die een rol spelen bij de transitie van de afdeling PESCO Business Services naar een Agile werkwijze. Dit onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een emergent onderzoek in twee fasen. Als onderzoeksfilosofie is uitgegaan van het sociaal-constructionisme. In de eerste fase is op basis van drie open, narratieve interviews in combinatie met een eerste literatuuronderzoek de onderzoeksvraag gedefinieerd. In de tweede fase is deze onderzoeksvraag beantwoord op basis van vijf aanvullende semigestructureerde interviews en aanvullend literatuuronderzoek. Data-analyse heeft plaatsgevonden op basis van narratieve analyse en thema-analyse. De resultaten zijn uitgewerkt per thema.

Additional Metadata
Thesis Advisor Flory, M.
Persistent URL hdl.handle.net/2105/41886
Series Management van Verandering
Citation
Meulemans-Klaver, M. (Mandy), & Aertsen, P. (2017, October 20). Uitdagingen van de transitie naar een Agile werkwijze. Management van Verandering. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/41886