Additional Metadata
Thesis Advisor Hulten, L.C. van
Persistent URL hdl.handle.net/2105/43473
Series Fiscale Economie
Citation
Allouchi, A. El. (2018, September 27). Staatssteun en de CV/BV-structuur: een onderzoek naar de houdbaarheid van de CV/BV-structuur in het licht van artikel 107 Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie. Fiscale Economie. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/43473