In deze thesis onderzoek ik Albert Camus en diens beschrijving van het absurde in De Mythe van Sisyphus (1942). In dit werk staat het absurde, de confrontatie tussen de mens die vraagt en de wereld die zwijgt, centraal en zet Camus de logica van het absurde uiteen. In de thesis zal ik Camus’ beschrijving van het absurde naast de actualiteit leggen om zo te kijken of de hedendaagse wereld, waarin de wetenschap en sociale media de waan van de dag bepalen, stemt met het absurde gevoel. Dit zal in dienst staan van de eerste stappen in de richting van een denken dat niet getooid is met illusies.