De Franse filosoof Dany-Robert Dufour analyseert welke diepe veranderingen er gaande zijn in de (westerse) samenlevingen. Volgens hem verdwijnen het kantiaanse subject en freudiaanse subject in de overgang van de moderniteit naar de postmoderniteit. Er verschijnt een nieuw subject dat wisselvallig is, a-kritisch, psychotisch, ontvankelijk voor consumptie impulsen en gericht is op het direct bevredigen van verlangen. Ze gaat gewillig op in een eindeloos consumptieproces. Het resulteert in een afbreuk van sociale cohesie, een beweging richting nihilisme en er voltrekt een ecologische ramp die het voortbestaan van al het leven op aarde bedreigt. Dufour wijt de nieuwe subjectvorm primair aan de komst en vestiging van een allesomvattend kapitalisme (neoliberalisme).