Het verlies aan vertrouwen in maatschappelijke systemen is de afgelopen jaren een dominant onderwerp in de media en wordt gezien als een bom onder de democratische samenleving. Onze gegevens blijken niet altijd veilig te zijn en verkiezingen kunnen door de media worden gemanipuleerd. De verleidende macht van de media, die Jean Baudrillard de vorige eeuw al in het vizier had, wordt een aantal decennia door de vertrouwenscrisis opnieuw duidelijk. Het is tijd voor een analyse over wat vertrouwen nog betekent in een maatschappij waar beelden uit de media de realiteit bepalen. In de zoektocht naar hoe we het vertrouwen terug kunnen winnen blijkt wantrouwen niet alleen een bedreiging te zijn, maar ook te leiden tot een beter begrip over de werking van de media en onze eigen vooroordelen.