De uitwisseling van inspirerende praktijkvoorbeelden staat centraal in de zoektocht naar een democratisch antwoord op het neoliberalisme. Deze scriptie expliciteert onderliggende noties over burgerschap, bestuur en democratie en de rol van inspiratie. De genealogische analyse van de deliberatieve wending in de democratietheorie en opvattingen over bestuur en burgerschap in de periode 1960 tot heden in relatie tot maatschappijverbetering toont hoe de inspiratie die van de uitwisseling uit zou gaan, aangegrepen wordt als richtingwijzer naar een betere samenleving. Dit is een reactie op de problematisering van maatschappijverbetering. Het neoliberalisme blijkt niet de oorzaak, maar zelf een symptoom van deze problematisering.