Dit onderzoek benadert maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) vanuit een motivatievraagstuk. De aanleiding hiervoor is de situatie bij leasemaatschappij Arval. Verschillende stakeholders - (potentiële) klanten, interne MVO-ambassadeurs en de moedermaatschappij - vragen om meer aandacht voor dit onderwerp. Het management van Arval is bereid hierop in te spelen. Inspelen op de vraag van stakeholders duidt op een extrinsieke motivatie voor MVO. MVO wordt dan als middel gebruikt om bijvoorbeeld aan de wens van anderen te voldoen. Ik heb betoogd dat juist het benaderen van MVO vanuit intrinsieke motivatie - persoonlijke overtuiging, idealen en waarden - kan bijdragen aan het inzicht in en de daadkracht van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Intrinsieke motivatie kan alleen uit een persoon zelf ontstaan. Op een abstracte, filosofische manier naar ethische thema’s zoals MVO kijken, kan er echter wel toe leiden dat een andere visie ontstaat. Dit komt niet zozeer doordat er nieuwe informatie beschikbaar komt, maar doordat filosofie ons laat zien wat we al wisten.

Additional Metadata
Keywords MVO
Thesis Advisor dr. B.H.E. Wempe
Persistent URL hdl.handle.net/2105/44818
Series Leiderschap, Management & Bestuur
Citation
Esther Boersema. (2018, October 22). MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: UITNODIGING VOOR EEN FILOSOFISCH GESPREK. Leiderschap, Management & Bestuur. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/44818