Dit onderzoek is uitgevoerd binnen een bedrijf dat nadrukkelijk verzocht anoniem te blijven. Hier is uiteraard gehoor aan gegeven. In dit verslag zal het bedrijf de fictieve naam Robs-Isola dragen. Deze samengestelde naam is geïnspireerd op een uitspraak van een medewerker die een situatie treffend vergeleek met het televisie programma Expeditie Robinson. De naam Robs is afgeleide van Robinson en de naam Isola is het woord eiland in het Italiaans. Kalenderdata, getallen, locaties, kenmerkende corporate merkuitingen e.d, zijn aangepast om anonimiteit van het oorspronkelijk onderzochte bedrijf te waarborgen. Daar waar de gegevens belangrijk waren voor de context is het behouden of de verandering zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid gehouden.

Additional Metadata
Thesis Advisor Dr. M.J. Flory
Persistent URL hdl.handle.net/2105/44823
Series Leiderschap, Management & Bestuur
Citation
Rahiela Lalmahomed. (2018, October). OPTREDENDE PRAKTIJKFACTOREN BIJ WAARDENGESTUURDE CULTUURVERANDERING EN DE INVLOED VAN LEIDERSCHAP. Leiderschap, Management & Bestuur. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/44823