Deze scriptie onderzoekt de relatie tussen de grootte van opleidingen op mbo niveau 4 en de kans op werk voor afgestudeerden. De verwachting is dat schaalvoordelen in het onderwijs de arbeidsmarktkansen voor studenten aan grote opleidingen vergroten. Tegelijkertijd kan het class size-effect ervoor zorgen dat juist kleine opleidingen het goed doen op de arbeidsmarkt. Er worden verschillende OLS-regressiemodellen gebruikt om het effect van grootte van de opleiding te testen. Uit deze modellen blijkt dat de grootte van de opleiding geen doorslaggevende factor is in de kans op werk na de opleiding. Om een compleet antwoord te geven op de hoofdvraag is meer onderzoek nodig, met betere data en/of andere methoden.

Additional Metadata
Keywords Arbeidsmarkt mbo onderwijs schaalgrootte
Thesis Advisor C.M. Oosterveen
Persistent URL hdl.handle.net/2105/45133
Series Economics
Citation
B.J. Stegehuis. (2019, January 8). Het effect van grootte van de opleiding op kans op werk op mbo niveau 4. Economics. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/45133