Deze Master Thesis is een afsluitend onderdeel van de Master of Science in Business Administration (MSc.) en richt zich op een economische en strategische analyse van de mogelijkheden voor Retailondernemingen om franchise als businessmodel in te zetten voor het succes van de onderneming. Om het concept franchise te versterken is hier onderzocht op welke wijze het verhogen van performance van FG en FN in de samenwerking kunnen worden georganiseerd. In de omgeving van de do-it-yourself-branche is er sprake van een hypercompetitie die vraagt een passende strategie. Drie onderzochte organisaties in de DIY hebben ingrijpende wijzigingen gedaan in hun strategie wat gevolgen heeft voor hun franchise samenwerking. De hoofdvraag is gericht op de positie van de franchisenemer. De invloeden van een bijdrage in Entrepreneurial orientation en de typering van de franchise samenwerking als Agency of Stewardship en Hard- en Soft franchise zijn hier onderzocht. De keuzes van directies van de organisatie die de franchisegever vertegenwoordigen zijn onderzocht op de frictie van Resource Dependence. Als laatste zijn de invloeden van de verhoudingen en de keuzes die te maken hebben met franchise als businessmodel in de DIY-omgeving onderzocht. Eveneens zijn de strategische bewegingen in de huidige DIY-branche in kaart gebracht en is er een oriëntatie gedaan naar kansen en bedreigingen in de toekomst. In deze studie zijn de fricties die zich voordoen in de langdurige franchise overeenkomsten onderzocht en zijn in een SWOT-analyse gerangschikt, zodat zij tot een integratie en coördinatie van gezamelijk besluitvorming kunnen leiden die deze fricties doen afnemen. Een gezonde Retail en in het bijzonder in de DIY-branche kan een toekomst hebben als het handelen van franchisegever en franchisenemer is gericht op samenwerken.

Additional Metadata
Thesis Advisor Dr. Peter de Wolf, prof. dr. Alexander Maas
Persistent URL hdl.handle.net/2105/45554
Series Strategisch Management & Strategische Vernieuwing
Citation
Willy de Werd- van Halm. (2018, October 15). Een economische en strategische analyse van Nederlandse franchising in DIY. Strategisch Management & Strategische Vernieuwing. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/45554