In deze masterthesis wordt gekeken naar het publiek van de kwaliteitsserie Orange Is the New Black. De serie Orange Is the New Black is een Amerikaanse Originele Netflix serie die zich afspeelt in een vrouwengevangenis. In deze serie komt sociaal maatschappelijke problematiek veelvuldig naar voren. Onderwerpen zoals racisme, geweld, discriminatie, vrouwenrechten en abortus zijn in de afgelopen vijf seizoenen aan bod gekomen en zo probeert de serie het publiek op een bepaalde manier aan het denken te zetten. Uit interviews met producenten en actrices uit de serie blijkt dat het de intentie was om feministische onderwerpen in de serie te brengen om zo het publiek te laten nadenken over deze onderwerpen. In dit onderzoek wordt daarom gekeken naar de manier waarop het publiek van de serie betekenis geeft aan deze feministische thematiek. De thema’s etnische diversiteit, seksuele diversiteit en vrouwenrechten zijn hierin leidend. De analyse is uitgevoerd door middel van een thematische analyse van kwalitatieve interviews met twaalf kijkers van de serie waarin gevraagd werden om te reflecteren op de drie dominante thema’s die aan bod kwamen. Ondanks dat Orange Is the New Black op het eerste gezicht een serie voor vrouwen lijkt te zijn, werden er in dit onderzoek zes vrouwelijke en zes mannelijke kijkers geïnterviewd. De reden hiervoor is dat de serie gemaakt is voor een divers publiek, waarbij de mannelijke kijker niet is uitgesloten. Hieruit bleek dat de kijkers op de thema’s etnische en seksuele diversiteit wel konden reflecteren omdat de onderwerpen die besproken werden door hen als realistisch en relevant werden gezien. Op het thema vrouwenrechten werd daarentegen minimaal gereflecteerd. De onderwerpen die in dit thema besproken werden waren voor de kijkers niet relevant en soms onrealistisch. De kijkers waren niet emotioneel verbonden met hetgeen wat zij zagen in de serie en konden daardoor geen goede reflectie geven. Naast emotioneel realisme heeft het feit dat de serie Amerikaans is meegespeeld in het proces van reflectie voor de kijkers. De serie is gemaakt op basis van een Amerikaanse sociaal referentiekader waardoor het voor de Nederlandse kijkers op sommige punten als niet relevant wordt gezien. Er kan dus gesteld worden dat het reflectieproces van de kijkers van de serie Orange Is the New Black niet voor alle thema’s hetzelfde is. Realisme en relevantie spelen daarbij een bepalende rol.

, , , , , , , ,
T. Krijnen
hdl.handle.net/2105/46473
Media en Cultuur
Erasmus School of History, Culture and Communication

M. Baarslag. (2018, July 10). Kwaliteitsdrama en feminisme Publieksstudie naar feministische thematiek in de serie Orange Is the New Black. Media en Cultuur. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/46473