Enkele wereldberoemde artiesten van dit moment, zoals Justin Bieber en Shawn Mendes, zijn ontdekt op sociale media. In dit onderzoek staan de fangemeenschappen van deze en soortgelijke artiesten centraal. Er is getracht meer inzicht te krijgen in de wijze waarop fans van DIY-(pop)artiesten participeren in online fangemeenschappen op sociale media en hun motivaties om actief deel te nemen in het fandom. Door te richten op fangemeenschappen van artiesten die hun carrière begonnen zijn op sociale media wordt een leemte in de literatuur over (online) muziekfandom gevuld. Om de onderzoeksvraag – wat zijn de beweegredenen van fans om te participeren in online fangemeenschappen van DIY-popartiesten op sociale media? – te beantwoorden is een casestudy gedaan en zijn interviews gehouden met twaalf jongvolwassen Shawn Mendes fans. Uit de interviews konden drie hoofdthema’s geïdentificeerd worden die informatie geven over de constructie van het fandom van de DIY-popartiest en hun beweegredenen om deel te nemen aan online fanactiviteiten. Ten eerste blijkt dat de fans met name participeren in het fandom om contact te houden met medefans. Door onbegrip over hun fan zijn in het ‘echte leven’ keren de fans naar het online fandom op Twitter om daar te kunnen praten over het fan object. Door middel van hun Twitternaam laten ze anderen weten dat zij deel uitmaken van het Mendes Army. Binnen de fangemeenschap wordt een onderscheid gemaakt in soorten fans, hun leeftijd en het aantal volgers dat ze hebben. Hierdoor ontstaat een gevoel van hiërarchie en status binnen het fandom. Het fandom kan daarom het best omschreven worden als een taste community (Van Dijck, 2012), aangezien het voornamelijk de interesse in het fan object is dat het fandom bindt. De hoeveelheid kennis en het aantal volgers bepalen ook de betrokkenheid van fans in de fan labor – het tweede thema - binnen de gemeenschap. De fans volgen update accounts (‘grote accounts’ met veel volgers) om op de hoogte te blijven van zowel de carrière als het persoonlijke leven van de artiest. Dezelfde ‘grote accounts’ starten ook acties, zoals streaming parties, met betrekking tot promotie van muziek van het idool. Deze vorm van fan labor is een nieuwe bevinding binnen onderzoek naar muziekfandoms en lijkt met name voor te komen bij fans van DIY-popartiesten die op deze manier bij proberen te dragen aan het succes van hun idool. Ten slotte zijn de fans actief op sociale media omdat ze daar tot in zeker mate in contact kunnen komen met de artiest en op deze wijze een bepaalde interactie met hun idool kunnen hebben. Het beeld dat ze van de artiest hebben door deze connectie proberen ze te valideren door concerten te bezoeken en de artiest ‘in het echt’ te ontmoeten. Dit verkennende onderzoek naar fandoms van DIY-popartiesten laat de constructie van deze online fangemeenschap zien en presenteert de online activiteiten van de fangemeenschap en de motivaties van de fans om daaraan deel te nemen. Voor toekomstig onderzoek wordt een vergelijkend onderzoek aangeraden om meer inzichten te krijgen in de fandoms van deze nieuwe type beroemdheden.

Additional Metadata
Keywords media, cultuur, DIY-artiest, online fandom, user agency, participatiecultuur, fan labor, Shawn Mendes
Thesis Advisor S. Driessen
Persistent URL hdl.handle.net/2105/46476
Series Media en Cultuur
Citation
R. Visser. (2018, June 25). “Zonder Twitter kan je niet echt goed fan zijn van iets” De beweegredenen van fans om te participeren in activiteiten van online fangemeenschappen van DIY-popartiesten. Media en Cultuur. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/46476