Rotterdam wordt sinds jaar en dag als hiphopmekka van Nederland gezien. De stad heeft een rijke hiphopcultuur met een overvloed aan mensen die zich vanaf de jaren ’80 al bezighielden met de vier kunstvormen van hiphop: DJ’en, MC’en, graffiti en breakdance. Volgens sommige bronnen kenmerkte de periode 2005- 2010 de gloriedagen van Rotterdamse hiphopmuziek waarin rappers Winne, Hef en Feis een impuls gaven aan Nederlands hiphop. In de jaren erna was het genre wat minder prominent, althans, als het gaat om artiesten die nationaal succes wisten te scoren. Met acts als Broederliefde die het Sparta Stadion uitverkopen, rapper Ronnie Flex die Ahoy uitverkoopt en het succes van platenlabel Rotterdam Airlines, lijkt de stad op weer wat bruisender te worden wat hiphop betreft. De vraag die centraal staat in dit onderzoek luidt als volgt: welke elementen dragen bij aan een vruchtbare ecologie van de Rotterdamse hiphop? Dit onderzoek beoogt een inzicht te krijgen in de werking van de Rotterdamse hiphop ecologie waardoor er meer kennis is over hoe een genre zich kan ontwikkelen onder bepaalde omstandigheden. Om dit te onderzoeken zijn er veertien semi-gestructureerde interviews gehouden met experts – mensen die deel uitmaken van de Rotterdamse hiphopecologie. De respondenten varieerden van artiesten tot managers en creatief ondernemers. Voor het analyseren van de data is er gebruikt gemaakt van een thematische analyse. Uit deze analyse kwamen vier thema’s naar voren die belangrijk waren voor de Rotterdamse hiphopecologie: Rotterdamse mentaliteit en muziek, fysieke infrastructuur, niet fysieke infrastructuur en de toekomst. Echter, de elementen die bijdragen aan een gezonde muziekecologie zijn te verdelen in de volgende: Rotterdamse mentaliteit en muziek, het milieu, gebrek aan muzikale infrastructuur, niet fysieke infrastructuur en digitalisering. In bijna elk opzicht lijkt de Rotterdamse hiphopecologie vooral te worden getypeerd door wat er ontbreekt. Een tekort aan samenwerkingen omdat de mentaliteit van de stad dit niet toelaat, een tekort aan organisaties en ondernemers die hiphop evenementen organiseren, een tekort aan muzikale bedrijvigheid zoals platenlabels, een tekort aan plekken en podia waar producenten en/ of consumenten bij elkaar kunnen komen. Het milieu en de muzikale infrastructuur zorgen voor een perifere situatie in Rotterdam. Uit zo’n soort situatie waar niets aanwezig is, is de hiphop eind jaren zeventig in de Bronx ontstaan. De DIY-mentaliteit en de werkethiek die in Rotterdam heerst zorgen ervoor dat de leden van de hiphopecologie toch proberen te werken met de beschikbare middelen.

, , , , , , ,
E. Hitters
hdl.handle.net/2105/46533
Media en Cultuur
Erasmus School of History, Culture and Communication

S. Martosemito. (2018, June 26). Hiphop in Rotterdam Een onderzoek naar structuur voor een gezonde muziekecologie. Media en Cultuur. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/46533