In dit onderzoek is een analyse gemaakt van de initiële informatievoorziening en het publieke debat rondom kernenergie in Nederland na de kernramp in Tsjernobyl. Hierbij stond de beeldvorming die de eerste week na de ramp voortkomt uit de Nederlandse landelijke dagbladen centraal. Dit geheel werd benadert vanuit vier groepen toonaangevende autoriteiten, namelijk de politiek, de wetenschap, de kernenenergie-industrie en anti-kernenergie beweging. Door middel van een kwantitatieve analyse gecombineerd met een kwalitatieve analyse is een beeld van de situatie in Nederland na Tsjernobyl geschetst. De beeldvorming uit deze analyse is vergeleken met die van Frankrijk. Dit actuele onderwerp bood inzicht in een chaotische periode. De korte intensieve onderzoeksperiode werd gekenmerkt door een grote vraag naar informatie, veel media-aandacht en grote onzekerheid. In tegenstelling tot lange onderzoeksperiodes bood dit de mogelijkheid de beeldvorming vanuit een breed perspectief weer te geven. Op deze wijze werd inzicht verkregen over het verloop informatiestromen bij grote rampen en de initiële chaos die erop volgt. Uit de analyses vormde een beeld dat in Nederland de gevaren van ramp gerelativeerd werden, maar niet buiten de landsgrenzen werden geprojecteerd. De Nederlandse reactie kende nucleocratische elementen, maar deze waren beperkt aanwezig. In het algemeen werd duidelijk dat Nederlandse autoriteiten terughoudend reageerden. Voor specifieke informatie werd veelal verwezen naar internationale autoriteiten. In het algemeen werd door autoriteiten weinig nadruk op technische factoren gelegd, terwijl de kennis hiervoor wel aanwezig was. Tegelijkertijd was er weinig publiek debat, waarbij de grote afwezige de anti-kernenenergie beweging was.

Additional Metadata
Keywords • Tsjernobyl in Nederland, • Beeldvorming, • Nederlandse landelijke dagbladen, • Informatievoorziening, • Publiek debat, • Nucleaire autoriteiten, • Politiek, • Wetenschap, • Kernenergie-industrie, • Anti-kernenergie beweging, • Kernramp, • Kernongeluk
Thesis Advisor D. Van Lente, H. Harmsen
Persistent URL hdl.handle.net/2105/46658
Series Maatschappijgeschiedenis / History of Society
Citation
G. Fontaine. (2018, July 6). Radioactieve Reacties - Een analyse van de initiële informatievoorziening en het publieke debat rondom kernenergie in Nederland na de kernramp in Tsjernobyl als beschreven in Nederlandse landelijke dagbladen. Maatschappijgeschiedenis / History of Society. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/46658