Door de dalende afname van nieuwsmedia (Bakker, 2016a), de toenemende concurrentie in het medialandschap (Bruns, 2010; Poel & Van Dijck, 2015) en flinke kritieken vanuit politieke en filosofische hoek (Broersma, 2015; Rijssemus, 2014) moeten nieuwsmedia zich herdefiniëren. Een journalistiek platform dat een nieuwe weg inslaat is De Correspondent. Dit online medium sluit zich aan bij de jonge traditie van de constructieve journalistiek (Gyldensted, 2015). In dit onderzoek worden de rolpercepties van journalisten van De Correspondent verkent en wordt er onderzocht hoe deze zich verhouden tot traditionele journalistieke rollen. Er worden vier rollen geïdentificeerd: De Persoonlijke Reisleider, De Experimenterende Journalist, De Gespreksleider en De Toekomstgerichte Journalist. Bij deze rollen combineren journalisten traditionele kernwaardes en taakopvattingen met kenmerken uit de betrokken journalistiek, de constructieve journalistiek en de civiele journalistiek. Door de journalisten de vrijheid te geven om hun eigen interesses te volgen, zonder vast te houden aan traditionele nieuwswaarden, creëert De Correspondent een diepgaand, participatief en constructief medium dat zich inzet voor het verbeteren van de wereld.

Additional Metadata
Keywords media, journalistiek, Rolpercepties, Constructieve Journalistiek, Betrokken Journalistiek, Civiele, Journalistiek, De Correspondent
Thesis Advisor B. Kester
Persistent URL hdl.handle.net/2105/46677
Series Media & Journalistiek
Citation
L. de Klerk. (2018, June 23). De Nieuwe Journalist Rolpercepties van journalisten van online platform De Correspondent. Media & Journalistiek. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/46677