Het onderzoek naar specifiek vrouwentijdschriften heeft pas de laatste vijftien à twintig jaar aan aandacht gewonnen. Sindsdien is er vooral historisch onderzoek of onderzoek naar de respons van vrouwen op vrouwentijdschriften gepubliceerd. Slechts enkele auteurs hebben zich gericht op de man-vrouwrelatie in vrouwentijdschriften. LINDA. is als één van de grootste vrouwentijdschriften van Nederland een interessant onderzoeksobject. Niet alleen door haar taboedoorbrekende artikelen, maar ook vanwege het grote lezerspubliek, waaronder veel mannen. In dit onderzoek is een kwalitatieve inhoudsanalyse naar 68 artikelen tussen 2008 en 2017 uitgevoerd om te onderzoeken hoe LINDA. man-vrouwrelaties interpreteert, becommentarieert en bekritiseert. Hierbij is gekeken op welke domeinen LINDA. relaties positioneert en in welke termen LINDA. over deze relaties schrijft. LINDA. positioneert relaties in de domeinen ‘liefde en seksualiteit’, ‘huwelijk en scheiding’, ‘werk-zorgverdeling’ ‘afscheid nemen en de dood’. In alle domeinen, behalve deze laatste, is er sprake van paradoxen. Hierbij ligt telkens de focus op de tegenstelling van traditioneel en niet-traditioneel. Onder het domein ‘liefde en seksualiteit’ vallen vier verschillende thema’s: ‘seksualiteit tussen vrouwen’, ‘vrije seksuele moraal’, ‘traditionele opvatting over seks’ en ‘liefde genoemd in relatie’. Tevens is het kopje ‘overspel’ aan dit domein toegevoegd. Hieronder vallen de thema’s ‘normalisering overspel’ en ‘trouw zijn in relatie is de norm’. Seksualiteit komt meer voor dan liefde in LINDA. Een vrijere seksuele moraal wordt gepromoot, maar uiteindelijk is de vaste (monogame) relatie de norm. Binnen het domein ‘huwelijk en scheiding’ onderscheiden we de thema’s: ‘huwelijk als traditioneel instituut’, ‘huwelijk als niet-traditioneel instituut’, ‘vechten voor huwelijk’ en ‘scheiden is reële optie’. Hierbij is duidelijk de paradox te zien tussen traditie en emancipatie. Onder het domein werk-zorgverdeling vallen de volgende thema’s: ‘Traditionele opvatting over relatie’, ‘niet-traditionele opvatting van relatie’, ‘benoemen van traditionele mannen- of vrouwenrol’ en ‘benoemen van niet-traditionele mannen of vrouwenrol’. Onder het traditionele thema kwam nog het volgende thema naar voren: ‘vrouw geeft leven op voor man’. De aanwezigheid van zowel niet-traditionele als traditionele opvattingen bemoeilijkt het om een conclusie vormen over de algehele opvattingen van relaties. Onder het kopje ‘mannelijke- en vrouwelijke rollen’ vallen de volgende gevonden thema’s: ‘vrouw is sterk’, ‘vrouw is slachtoffer’, ‘dominante man negatief’ en ‘dominante man positief’. De dominante man wordt veel genoemd, en opvallend genoeg vaak in positieve zin. Tot slot, op gebied van harmonie en conflict zijn de volgende thema’s gevonden: ‘huiselijk geweld’, ‘problemen relatie’ en ‘kenmerken goede relatie’. Als subthema’s onder dit laatste kopje worden ‘ruimte voor jezelf/de ander’, ‘wederkerig begrip & respect’, ‘begrip en tolerantie’ en ‘seks is belangrijk’ geschaard. LINDA. schrijft iets vaker over conflict dan harmonie. De kenmerken van een goede relatie komen overeen met de literatuur. LINDA. houdt geen strakke interpretatie aan van het woord ‘relatie’, maar noemt wel het verschil tussen vriendschap en een liefdesrelatie. De teksten uit LINDA. leveren weinig commentaar op hoe relaties er uit (zouden moeten) zien, maar wel op het gedrag van mannen en vrouwen. Hierin worden vrouwen vaak opgeroepen om zelfstandig en geëmancipeerd te zijn. Tot slot bekritiseert LINDA. relaties door het noemen van normen en waarden van relaties, of deze juist kritisch te bekijken.

, , , , , ,
B. Kester
hdl.handle.net/2105/46712
Media & Journalistiek
Erasmus School of History, Culture and Communication

M. Snellink. (2017, June 29). De man-vrouwrelatie in 10 jaar LINDA. Een inhoudsanalyse van 2008-2017. Media & Journalistiek. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/46712