Het doel van dit onderzoek was om de democratische meerwaarde te achterhalen van hyperlokale journalistieke producties in Rotterdam. Er is gekeken naar de manier waarop hyperlocals nieuws rapporteren en in hoeverre zij daarmee een aanvulling zijn op het lokale medialandschap. Door het hanteren van een gemengde onderzoeksmethode konden hyperlocals ten opzichte van de professionele lokale journalistiek worden vergeleken. Daarnaast biedt het onderzoek een bijdrage aan het in kaart brengen van de nieuwsecologie van Rotterdam voor het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ). Het theoretisch kader biedt meer inzicht in de rolpercepties van de journalistiek en diens verhouding en verplichtingen naar de democratische samenleving. Daarnaast is een beeld van democratische meerwaarde gevormd met bijbehorende verwachtingen met betrekking tot de hyperlocals. Door uitvoering van een gemengde methode is op kwantitatieve wijze naar de diverse onderwerpen en journalistieke rollen gekeken die hyperlocals rapporteren. Op kwalitatieve wijze zijn de journalistieke rollen verder uitgewerkt met de roloperationalisering van Mellado (2015) als leidraad. Het onderzoek heeft gekeken in hoeverre hyperlocals deze traditionele journalistieke rollen al dan niet uitvoeren en in hoeverre zij er hun eigen unieke uitvoering op nahouden. Uit de resultaten bleek dat de hyperlocals en lokale omroepen niet veel van elkaar verschilden qua onderwerpselectie. Bij beiden was binnen de afgebakende periode een gebrek aan Wetenschap en Onderwijs gerelateerde artikelen. Verder waren de meest frequente onderwerpen, waaronder bijvoorbeeld Uitgaan & Vrije tijd, vrijwel identiek. Wat betreft journalistieke rollen was de verdeling van frequenties ook vrijwel gelijk. Bij hyperlocals was echter sprake van volledige afwezigheid van de waakhondsfunctie (Watchdog) en een hogere mate van interventie (Intervention) ten opzichte van de lokale omroepen. Veel van de traditionele journalistieke dimensies uit het model van Mellado (2015) waren terug te vinden in de hyperlokale artikelen. Verder zijn aan de hand van de kwalitatieve inhoudsanalyse drie nieuwe thema’s opgesteld – Thuishoren, Inbedding, en Trots – die meer inzicht bieden in de hyperlokale functies. Al in al leek de meerwaarde van hyperlocals vrij bescheiden, maar dat wil niet zeggen dat zij niet meetelt. Hyperlocals laten een positief beeld zien van de lokale gemeenschap en versterken sociale cohesie. Met enige sepsis met betrekking tot financiële motieven kan gezegd worden dat de democratische meerwaarde, ook al gering, wel degelijk aanwezig is.

, , , , , ,
B. Kester
hdl.handle.net/2105/46719
Media & Journalistiek
Erasmus School of History, Culture and Communication

C. van de Velde. (2017, August). HYPERLOKALE WAARDE(N) Op zoek naar de democratische meerwaarde van particuliere nieuwssites in Rotterdam. Media & Journalistiek. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/46719