De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) streeft er naar eigen zeggen naar een platform te willen zijn voor een zo divers mogelijk publiek, voor alle Nederlanders. Pluriformiteit, diversiteit en objectiviteit staan bij de NPO hoog in het vaandel. Toch lijkt een grote groep Nederlanders zich niet thuis te voelen bij de NPO. Eerder wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat voornamelijk mensen die op rechts-populistische partijen stemmen het minst tevreden zijn over de publieke omroep. Deze groep mensen, ook wel ‘de maatschappelijk teleurgestelden’ genoemd, zijn in Nederland de PVV- en FvDsympathisanten. Tevens zijn de politieke partijen PVV en FvD zelf in hun standpunten zeer kritisch op de NPO. Ze verwijten de publieke omroep een gebrek aan objectiviteit en een linkse bias. Uit de bestaande literatuur blijkt dat ontevredenheid over (publieke) media in het algemeen tweeledig is. Enerzijds hekelt de groep rechts-populistische kiezers de manier waarop er over henzelf wordt gesproken in de media. Anderzijds zien zij hoe bepaalde onderwerpen in het nieuws verkeerd en vooringenomen worden verslagen. De exacte invulling van de ontevredenheid over de publieke omroep in Nederland onder deze groep, is nog niet eerder onderzocht. Daarom is er binnen deze masterthesis gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksmethode, om de diepere betekenisgeving aan de NPO vanuit het oogpunt van de PVV- en FvD-sympathisanten te achterhalen. De focus van dit onderzoek is, in lijn met eerdere wetenschappelijke bevindingen, de tweedeling in de rechts-populistische mediakritiek. De respondenten is gevraagd naar de manier waarop de NPO omgaat met henzelf, hun politiek leiders en de partijen PVV en FvD. Daarnaast gaven de respondenten invulling aan hun kritiek op de manier waarop de NPO omgaat met het zo objectief mogelijk brengen van het nieuws in haar nieuws- en praatprogramma’s. De data is verzameld door middel van zes individuele interviews en drie focusgroepen. De verdeling tussen de PVV- en FvD-sympathisanten was hierbij gelijk. Uit de resultaten blijkt dat de respondenten de NPO vooral zien als een niet objectieve omroep. De NPO hanteert volgens de geïnterviewde PVV- en FvD-sympathisanten een linkse vooringenomenheid. Rechtse of rechts-populistische politici, kiezers of talkshowgasten komen voorts niet tot hun recht bij de NPO. De constante negatieve focus op het rechtspopulisme is een irritatiefactor bij de respondenten. Tegelijkertijd zien zij hoe die negatieve focus niet wordt toegepast bij het politiek establishment. Daarnaast vinden de respondenten dat de NPO in haar nieuwsvoorziening tekortschiet. Hun besef van nieuwswaardigheid komt niet overeen met die van de NPO. Bovendien worden de onderwerpen in nieuws- en praatprogramma’s op een partijdige manier belicht.

media, journalistiek, NPO, PVV, FvD, populisme, rechts-populistische kiezer, mediakritiek, objectiviteit, framing, fake news, vertrouwen in media.
C. Aalberts
hdl.handle.net/2105/46776
Media & Journalistiek
Erasmus School of History, Culture and Communication

R. Alberink. (2018, October 25). De publieke omroep en de rechts-populistische kiezer: Een kloof door verbinding? Een onderzoek naar de betekenisgeving aan de NPO door PVV- en FvD-sympathisanten. Media & Journalistiek. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/46776