Al jaren is de overheid aan de slag met digitaliseren, maar het beeld van deze ICT-projecten is vaak negatief en gericht op de hoge kosten zonder het bereiken van de gestelde doelen. Als reactie op deze ontwikkelingen wordt er fanatiek gezocht naar andere methoden om efficiënter en effectiever de gestelde ICT-doelen te bereiken. De combinatie van technologische innovaties en maatschappelijke behoeften dwingen de overheid anders te gaan werken. Een populaire methodiek die overal voor ingezet wordt is agile werken. Dit wordt gezien als de oplossing voor alle ICT-projecten, maar er wordt geen rekening gehouden met de context waarbinnen een dergelijk ICT-project zich afspeelt. Kan de agile methodiek in elke context gebruikt worden? Is het mogelijk om agile te werken wanneer meerdere organisaties betrokken zijn in een ICT-project? In deze scriptie staat centraal hoe de uitgangspunten van agile werken zich verhouden tot de uitgangspunten van keteninformatisering. Uit dit onderzoek blijkt dat uitgangspunten van agile werken, zoals: eenvoud in proces en oplossing, werkende resultaten en iteratief proces een positieve invloed hebben op het vergroten van het draagvlak onder ketenpartners. De uitgangspunten samenwerking en communicatie hebben een positieve invloed op het niet bemoeien met interne aangelegenheden. Aanpassingsvermogen en een proces gericht op gebruikers en individuen zorgen ervoor dat het dominante ketenprobleem de baas in de keten blijft. En ruimte voor verandering en continu bijsturing geven ruimte om te reageren op crisis en verandering aan te brengen. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat het wetgevingstraject een rol speelt in de effectiviteit van agile werken in de uitvoering. Een beter inzicht in deze uitgangspunten en factoren kan zowel voorafgaand als tijdens de uitvoering van een ketenproject waardevol zijn om effectief en efficiënt te werk te gaan.