ICT-ontwikkeling binnen de overheid is al decennialang een gevoelig onderwerp. Vaak worden de budgetten en planningen overschreden, zonder dat er uiteindelijk tevredenheid is over hetgeen er opgeleverd wordt. Vanuit de Algemene Rekenkamer is er de afgelopen decennia regelmatig aandacht aan de problematiek rond ICT-ontwikkeling besteed. Waarbij het de rol van de Algemene Rekenkamer is om de zinnige, zuinige en zorgvuldige besteding van de overheidsuitgaven te controleren. In toenemende mate worden vanuit de ICT-ontwikkeling de toepassing van agile methodes als oplossing gezien voor de omgang met complexe ICT-ontwikkelingsprocessen. Waar traditionele methodes beginnen met een blauwdruk die zo precies mogelijk wordt uitgevoerd, daar gaan agile methodes uit van geleidelijke ontwikkeling door het zetten van kleine stapjes in een hechte samenwerking tussen de verschillende relevante actoren. Voor de verantwoording betekent dit dat er geen blauwdruk is die als checklist gebruikt kan worden om te toetsen of alles zoals afgesproken opgeleverd is. De Algemene Rekenkamer heeft traditioneel vooral aandacht voor het rechtmatige en doelmatige handelen van de Rijksoverheid. Dus of er volgens de regels en effectief en efficiƫnt gewerkt wordt. Dit staat op gespannen voet met de uitgangspunten van het agile werken, die meer overeenkomsten kennen met de uitgangspunten van de network governance theorie. Duurzame samenwerkingen, continue ontwikkeling, het leveren van publieke waarde staan hierin centraal als oplossingsrichting voor wicked problems. In deze scriptie worden de uitdagingen rond de verantwoording van agile gestuurde ICT-ontwikkelingen verkend, de spanningen tussen verantwoording en agile werken en de manieren waarop er vanuit verantwoording en vanuit ICT-ontwikkeling bijgedragen kan worden aan het bereiken van een betere werkrelatie. Een relatie die vanwege de verschillende belangen altijd een gezonde spanning zal kennen. Maar wel een relatie waar beide partijen zo goed mogelijk bijdragen aan het verbeteren van de ICT-ontwikkeling binnen de Nederlandse overheid.

Additional Metadata
Keywords ICT-ontwikkeling, Agile werken, Verantwoording, Overheidssturing, Wicked problems, Nnetwork governance, Publieke waarde, DDigitaal Stelsel Omgevingswet, Algemene Rekenkamer
Thesis Advisor Dr. J. van Veen, Prof.dr. W.E. Ebbers
Persistent URL hdl.handle.net/2105/47348
Series Public Administration
Citation
Rianne Bennink. (2019, March 11). Is agile verantwoord ?. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/47348