Gemeenten streven naar een professionele organisatie en uitvoering van de vastgoedtaakstelling. In lijn met de wens tot professionaliseren hebben veel gemeenten ingezet op centralisatie in de organisatie. Gemeenten hebben bij de inzet van vastgoed te maken met vraagstukken vanuit twee rollen in de organisatie, namelijk vanuit een beleidsverantwoordelijke rol en vanuit een rol als vastgoedmanager. Een aanpak is nodig die sturing vraagt op de afstemming van verschillende uitgangspunten en die vanuit het hogere gemeentebelang redeneert. In de praktijk blijken organisaties onvoldoende in staat te zijn om zo’n aanpak te realiseren. Gemeentelijke afdelingen werken niet altijd even goed samen, waardoor het integrale belang dat gemoeid is met de inzet van vastgoed onder druk komt te staan. In dit onderzoek is getracht om factoren inzichtelijk te maken die een integrale beleidsvoering ten aanzien van de inzet van maatschappelijk vastgoed bevorderen dan wel belemmeren.

Additional Metadata
Keywords vastgoedbeleid, integraal, samenwerking
Thesis Advisor Dr. S. Keulen, Dr. H.L. Klaassen
Persistent URL hdl.handle.net/2105/47519
Series Public Administration
Citation
Landsmeer, B. (2019, May 10). Afstemming tussen beleid en vastgoed in een organisatiecontext van verschillende disciplines. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/47519