Door de bevolkingsgroei stijgt de vleesconsumptie en voorziet de FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) in de niet al te verre toekomst problemen de voeding van een geleidelijk groeiende wereldbevolking op voldoende niveau te houden om een gezond en actief leven te leiden (FAO, 2012, 2017). Natuur, milieu en dierenwelzijn komen door de stijgende vleesproductie verder onder druk te staan. Ondanks gerichte campagnes door non-gouvernementele organisaties gericht op een lagere vleesconsumptie (WHO, 2015; Wakker dier, 2017; Greenpeace, 2017) is sprake van een overmatige vleesconsumptie in de ontwikkelde landen (FAO, 2012).

, ,
Lonneke Roza, Guido Berens
hdl.handle.net/2105/47556
Leiderschap, Management & Bestuur
RSM: Parttime Master Bedrijfskunde

Babett Haentze. (2017, October 5). Het effect van betrokkenheid op de relatie tussen sterke overtuigingen en houding ten opzichte van vleesconsumptie. Leiderschap, Management & Bestuur. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/47556