Het begrip waarden speelt een rol ten aanzien van organisatie en werk (o.a. Gehman et al., 2013; De Cler, 2007; Cable & Edwards, 2004; Edwards & Cable, 2009; Hofstede, 2016, etc.), maar eigenlijk in alle aspecten van het leven van individuen en groepen spelen waarden (o.a. Rokeach, 1973; Schwartz, 1992 en 2012; Van Londen, 1998), opvattingen die je hebt over wat je belangrijk vindt en wil nastreven in het leven, een rol. Waarden zijn de idealen of de normen die een rol spelen in de waardering van de feiten, maar ook de gedachten dat iets zou moeten gebeuren, gedaan zou moeten worden (of juist niet) of het geval zou moeten zijn. Waarden zijn de zaken die men kan nastreven, proberen te bevorderen of kan wensen maar de vraag is of ze zelf kunnen voorkomen of gebeuren. (Mooij, 1987). Een feit kan nooit een waarde zijn en een waarde nooit een feit (o.a. Rickert, 1920; Wittgenstein, 1922; Hupperts & Poortman, 2005). Dat mensen bepaalde waarden belangrijk vinden is weer een feit, net als dat bepaalde doelen gerealiseerd worden.

, ,
Alexander Maas, Peter de Wolf
hdl.handle.net/2105/47558
Management van Verandering
RSM: Parttime Master Bedrijfskunde

Esther van Dijk. (2017, October 29). In waarden verbonden, een onderzoek naar waarden van een organisatie. Management van Verandering. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/47558