Deze studie gaat op zoek naar inzichten op het terrein van het ontstaan en de verschillende vormen van familie-­‐eigendomsvisies en onderzoekt wat de impact is op de ondernemingsstrategie van het familiebedrijf. Het empirisch onderzoek vindt plaats bij zes familiebedrijven waarvan er vijf ouder zijn dan een eeuw en allemaal minimaal de derde generatie op leiderschapsposities hebben. Uit de studie komt naar voren dat familiebedrijveneigenaren zeven verweven en van elkaar afhankelijke factoren met elkaar combineren die van invloed zijn op hun handelen in familie en bedrijf om hun ondernemerschap neer te zetten: 1. governance, 2. eigendom, 3. leiderschap, 4. communicatie, 5. betrokkenheid, 6. afspraken & regels binnen de familie en 7. legacy. Familiebedrijveneigenaren bouwen voort op de in de voorgaande generaties opgebouwde bedrijfs-­‐ en familiekennis. De impliciete of expliciete gezamenlijke familie-­‐eigendomsvisie is gericht op de wensen en verwachtingen naar de toekomst.

Additional Metadata
Keywords familiebedrijf, gezamenlijke eigendomsvisie, dominante, coalitie, strategie, gezamenlijke eigendomsvisie, familiebedrijf, dominante coalitie, ondernemingsstrategie
Thesis Advisor Pursey Heugens, M.D. Werner
Persistent URL hdl.handle.net/2105/47565
Series Strategisch Management & Strategische Vernieuwing
Citation
Mariel van Kempen. (2018, January 31). De invloed van een gezamenlijke eigendomsvisie van de familie op de ondernemingsstrategie. Strategisch Management & Strategische Vernieuwing. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/47565