Een succesvolle organisatie is niet mogelijk zonder tevreden medewerkers, medewerkers die gemotiveerd zijn, die zich kunnen blijven ontwikkelen en hun potentieel volledig kunnen benutten. Uit een medewerkersonderzoek bij Bevolkingsonderzoek Zuid-West (BOZW) bleek dat medewerkers graag meer bevoegdheden willen, betere ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden missen en meer kansen willen om te doen waar ze goed in zijn. Ook waren de medewerkers ontevreden over eigen leidinggevende. Deze zou niet goed aansturen, niet voldoende motiveren en niet op de hoogte zijn van wat er leeft op de werkvloer. De oplossing voor het merendeel van deze suggesties zou in zelforganiserende teams liggen. Bij zelforganisatie bepalen de teams zelf hoe ze het werk uitvoeren, de doelen en kaders worden door hun leidinggevende bepaald. Zo zou de verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij de uitvoering worden gehouden, een snelle ccommunicatie en interactie mogelijk zijn- welke juist in een complexe omgeving nodig is en zou op basis van feedback worden geleerd. Echter valt een aantal zaken op waardoor in twijfel kan worden getrokken hoe effectief de teams bij BOZW op dit moment of op korte termijn zelforganiserend (zullen) functioneren. Er zijn nog geen wijzigingen aangebracht in teamsamenstelling, systeem, processen, rollen of omgang met leidinggevende. Waarom zou men er dan van uitgaan dat er iets gaat veranderen, dat men ineens zelforganiserend te werk zal gaan? Ook lijkt er per organisatieonderdeel divers met het project te worden omgegaan door leidinggevenden. De (toegepaste) theorie laat zien dat leiderschap een belangrijk aandachtspunt voor het goed functioneren van een zelforganiserend team is. Daarom is als onderzoeksvraag van dit onderzoek geformuleerd: Hoe kunnen de leidinggevenden in de zorgsector hun zelforganiserende teams richting de organisatie-excellentie sturen? De doelstelling is de theorie met betrekking tot zelforganisatie te toetsen in de praktijk, maar tevens ook aan het normatief Aristoteliaans kader, met als doel het bereiken van (of dichter komen bij) de organisatie-excellentie.

, ,
Ben Wempe, Fabian Sting
hdl.handle.net/2105/47575
Leiderschap, Management & Bestuur
RSM: Parttime Master Bedrijfskunde

Marina Saponja. (2017, October 5). Striving for organizational excellence. Leiderschap, Management & Bestuur. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/47575