De huidige uitdagingen in de maatschappij –de wicked problems- vragen om een innovatievere overheid. Deze uitdagingen worden in samenwerkingsverbanden, PPS, opgepakt waarin overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen innovatieve oplossingen opzetten. De innovatiekracht van de overheid en van de PPS wordt beperkt door diverse barrières die hiertoe doorbroken zouden moeten worden. Barrières voor innovatiekracht van de overheid zijn uitgebreid beschreven in diverse studies en rapporten van de Europese commissie. De vraag rees of deze volledig zijn of dat er aanvullende barrières zijn in de context van de wicked problems. Effectuation is in 2001 als theorie geïntroduceerd door Sarasvathy en daarna vertaald naar een mindset om ondernemerschap te stimuleren binnen corporate bedrijven. In diverse studies is aangetoond dat effectuation ook binnen bureaucratische omgeving van corporates tot vergroting van het ondernemerschap kan leiden. Betekenisgeving is in 2002 beschreven door Van Dinten en geïntroduceerd als een theorie over hoe mensen betekenis geven aan hun omgeving, hetgeen leidt tot een bepaalde context (definitie van de situatie) en een bijpassende organisatievorm. Met name in de sectoren waarin de organisatie het publieke belang dient zoals zorg en overheid, is een externe oriëntatie noodzakelijk voor beleid en voor innovaties die bijdragen aan mens en maatschappij. Om die reden is er onderzoek gedaan naar de invloed van een effectual mindset en betekenisgeving op de innovatiekracht binnen de overheid.

Additional Metadata
Keywords innovatiekracht overheid, innovatiekracht publieke sector, effectuation, betekenisgeving
Thesis Advisor T.J. Blekman, Juup Essers
Persistent URL hdl.handle.net/2105/47576
Series New Business: Innovation & Entrepreneurship
Citation
Marja Pelzer. (2018, March 27). (Camouf)leren. New Business: Innovation & Entrepreneurship. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/47576