De wereldwijde trend is globalisatie en innovatie. Vooral bij de grote bedrijven ziet men dit steeds meer terugkomen. Zo ook bij Daimler AG, de moederorganisatie van Mercedes-Benz. Binnen deze organisatie is men bezig met de implementatie van meerdere innovatie gedreven projecten, waaronder die van Mercedes Me Connect. Mercedes Me Connect koppelt de voertuigen van Mercedes-Benz aan een gebruiksvriendelijke app die zowel functionele als commerciële mogelijkheden biedt voor de eindklant. Om deze app te implementeren moeten ook allerlei systemen aan de achterkant van het Daimler AG IT landschap vervangen worden. De vraag is dan ook wat voor invloed (organisatie)cultuur en leiderschap binnen een organisatie heeft op dit soort innovaties. Ook wordt daarbij gekeken naar de mogelijke weerstand die deze innovaties oproepen en hoe dit te overkomen. Concreet leidt dit tot de volgende onderzoeksvraag:  Wat voor impact hebben diverse culturen binnen een organisatie op innovatie en hoe kan deze impact positief gebruikt worden? Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag en gerelateerde deelvragen is literatuuronderzoek verricht naar de onderwerpen innovatie, organisatiecultuur, cross-culture, leiderschap en weerstand. Vervolgens is de informatie uit dit literatuuronderzoek gekoppeld aan bevindingen uit het empirisch onderzoek, namelijk acht interviews met belangrijke stakeholders van het Mercedes Me Connect project binnen Daimler AG. Gekeken wordt naar overlap tussen het desk- en fieldresearch en/of eventuele nieuwe inzichten. Vervolgens worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan waar internationaal opererende organisaties zoals Daimler AG hun voordeel mee kunnen doen. Vanuit de literatuur is eerst onderzocht welke types innovatie er zijn zodat de Mercedes Me Connect implementatie vervolgens gekoppeld kan worden aan een of meerdere type innovaties. Dit helpt bij het inzichtelijk maken van de achterliggende redenen voor het ontwikkelen en implementeren van Mercedes Me Connect, namelijk het vergroten van klantloyaliteit en omzet door middel van (nieuwe) diensten koppelen aan bestaande producten. Dit staat ook wel bekend als het innovatietype producsysteem en servizitation. Door vervolgens te kijken naar regels en kritische succesfactoren omtrent innovatie wordt getoetst in hoeverre Daimler AG hieraan voldoet. Ook de organisatiecultuur binnen Daimler AG wordt vergeleken met de vier organisatieculturen van Trompenaars. Het blijkt dat enkele organisatieculturen beter geschikt zijn dan andere om een innovatief karakter te hebben als organisatie. Doordat binnen Daimler AG gewerkt wordt met cross-culturele projectteams, onder andere voor de Mercedes Me Connect implementatie, kan volgens Jensen, Adler en Kovach een hoge mate van innovatie bereikt worden. Wel moet hiervoor gewerkt worden met empowerment, inclusie, duidelijke communicatie en goed management. De eventuele weerstanden die optreden tijdens de implementatie van een innovatie en/of verandertraject kunnen hiermee ook weggenomen worden, alsmede heldere communicatie en duidelijke zichtbaarheid en commitment vanuit het senior management. Zij moeten als visionaire leiders de weg naar de toekomst schetsen voor de rest van de organisatie en duidelijk aangeven waarom een bepaalde verandering nodig is. Tot slot is er ook een korte casestudy uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre Mexico en India een innovatief karakter hebben.

Vertrouwelijk, innovatie, cross-culture, leiderschap
Jan van den Ende, Peter de Wolf
hdl.handle.net/2105/47591
New Business: Innovation & Entrepreneurship
RSM: Parttime Master Bedrijfskunde

Francesco Kühne. (2018, October 31). Een onderzoek naar de effectiviteit van globale innovatie binnen cross-culturele organisaties. New Business: Innovation & Entrepreneurship. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/47591