Nederland heeft te kampen met een tekort aan woningen. Tegelijkertijd is er in de grote steden sprake van leegstand in kantoren en bedrijfspanden. Dit biedt kansen voor de transformatie naar woningen. Tijdens de afgelopen economische crisis, is hier sinds 2010 aandacht voor gekomen. Zeker omdat er een win-win aspect aan zit. Enerzijds wordt het probleem van leegstand opgelost, anderzijds wordt er bijgedragen aan het oplossen van het woningtekort. Volgens het kabinet zouden de gemeenten hierin een belangrijke rol moeten spelen.

Additional Metadata
Keywords leegstaand vastgoed, stakeholders, transformatie, Rotterdam
Thesis Advisor Ben Wempe, Marja Flory
Persistent URL hdl.handle.net/2105/47594
Series Leiderschap, Management & Bestuur
Citation
Hushang Ulfati. (2018, September 18). Transformatie van leegstaand vastgoed naar woningen. Leiderschap, Management & Bestuur. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/47594