Eind vorige eeuw implementeerden steeds meer bedrijven en organisaties zelfsturende of zelforganiserende organisatie modellen in plaats van hiërarchische. Dit is ingegeven door de snel veranderende wereld. Alle nieuwe innovaties en technologieën veranderen het consumentengedrag in rap tempo. En om met de dienstverlening bij te kunnen blijven en in te kunnen spelen op alle veranderingen, op de behoeftes van consumenten is het nodig dat innovaties veel sneller geïmplementeerd kunnen worden. Kenmerk van zelfsturende en organiserende teams is dat vanuit vakmanschap, vanuit de professionals beter ingespeeld wordt op consumenten behoeften en veel sneller en efficiënter gewerkt kan worden. Flexibeler, kortere doorlooptijden en bovendien betere kwaliteit. Mijn interesse voor dit onderwerp is gewekt in 2013 toen ik de Tegenlicht aflevering over Ricardo Semler zag. Ik was onder de indruk van zijn opvatting en filosofie. Inmiddels werk ik zelf binnen ABN AMRO. Een grote organisatie waar de afgelopen jaren de Agile way of working (de ABN AMRO term voor zelforganisatie) wordt geïmplementeerd. Ik werk binnen de Retail organisatie waar op dit moment de transitie van de kantorenorganisatie in volle gang is. Daarom heb ik gekozen voor dit onderwerp met als hoofdvraag: Welke thema’s zijn essentieel voor het succesvol implementeren van zelforganiserende teams en hoe is ABN AMRO binnen de kantorenorganisatie van Retail daar mee omgegaan?

Additional Metadata
Keywords Zelfsturende teams
Thesis Advisor Marja Flory, Paul Aertsen
Persistent URL hdl.handle.net/2105/47595
Series Management van Verandering
Citation
Ivo Bouts. (2018, October 31). De introductie van zelforganiserende teams bij ABN AMRO. Management van Verandering. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/47595