Innovatie is van groot belang voor bedrijven om hun concurrentiepositie te behouden of te verbeteren. Het innovatieproces beperkt zich bij steeds meer bedrijven niet meer tot de grenzen van de eigen onderneming, maar vindt in toenemende openheid in samenwerking met externe partners plaats. De redenen hiervoor zijn gelegen in kortere innovatiecycli, escalerende kosten voor industriële R&D en een gebrek aan resources (Gassmann & Enkel, 2004). Open Innovation (OI) is het doelgericht combineren van kennis binnen de onderneming met externe kennis, om zodoende het innovatieproces te versnellen of om innovaties via eigen of nieuwe wegen te vercommercialiseren (Chesbrough, 2003). OI is belangrijk voor Small and Medium Enterprises1 (SME’s), omdat zij last hebben van hun “liability of smallness” (Parida, Westerberg, & Frishammar, 2012). SME’s hebben door hun kleinere omvang over het algemeen minder financiële middelen (Grando & Belvedere, 2006), waardoor het volledig binnen de eigen onderneming ontwikkelen van nieuwe technieken en producten wordt bemoeilijkt. OI biedt een oplossing voor deze beperking, door gebruik te maken van de (technische) kennis van andere partijen, of door gebruik te maken van het commerciële netwerk van andere ondernemingen. Samenwerking binnen het innovatieproces is zelfs een vereiste voor het voortbestaan van op technologie gebaseerde SME’s (Christensen, Olesen, & Kjær, 2005).

Additional Metadata
Keywords Open Innovation, SME, Intermediation, Innovation Intermediaries
Thesis Advisor Hans Bruining
Persistent URL hdl.handle.net/2105/47606
Series New Business: Innovation & Entrepreneurship
Citation
Pepijn Alkemade, & J.J. Nijholt. (2018, September 25). Welke bijdragen kunnen innovation intermediairies leveren aan een betere beheersing van het open innovatie proces van SME’S?. New Business: Innovation & Entrepreneurship. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/47606