Binnen de buyer-supplier relatie kent vertrouwen ontegenzeggelijk voordelen met betrekking tot transactiekosten, performance, conflictmanagement en informatie-uitwisseling. Deze studie onderzoekt de invloed van autoritair gezag op vertrouwen in de buyer-supplier relatie binnen een woningbouwproject in Nederland. Veel onderzoek naar vertrouwen en autoriteit is transversaal van aard en regelmatig slechts aan één zijde van de relatie onderzocht. Op deze wijze wordt de mogelijkheid dat vertrouwen dynamisch en asymmetrisch kan zijn uitgesloten. Dit onderhavige onderzoek bestudeert de buyer-supplier relatie binnen een bouwproject longitudinaal en dyadisch. De resultaten van de studie laten zien dat autoritair gezag aanwezig is in de buyer-supplier relatie en ook een rol speelt in het onderlinge vertrouwen. Verder blijkt dat vertrouwen een dynamisch en mogelijk asymmetrisch karakter heeft. Deze bevindingen benadrukken de betekenis van een longitudinale en dyadisch onderzoekontwerp, en onderstrepen de rol van autoritair gezag in het onderzoek naar vertrouwen. Tevens wordt gewezen op de interdependentie tussen vertrouwen en autoritair gezag dat ook in de praktijk bij het ontwikkelen van vertrouwen in de buyer-supplier relatie van belang is.

Additional Metadata
Keywords buyer-supplier relationship, asymmetry, bouwsector, BSR, gioia, trust, hierarchy
Thesis Advisor M. Stevens, Juup Essers
Persistent URL hdl.handle.net/2105/47608
Series Operational Excellence in Services and Supply Chains
Citation
Pieter Schlooz. (2018, August 31). Vertrouwen als fundering: Hoe autoritair gezag vertrouwen beïnvloedt in de Nederlandse woningbouw. Operational Excellence in Services and Supply Chains. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/47608