Deze case study naar de ontwikkeling van een alliantie in een MKB-organisatie beschrijft hoe alliantiepartners van Voetzorg Expertisecentrum Wittepoel, die zich in verschillende groeistadia van de Organizational Life Cycle bevinden, gezamenlijk een vernieuwend businessmodel kunnen ontwikkelen. De literatuur review betreft een uiteenzetting en analyse van bestaande theorieën over alliantiemanagement, waaruit de noodzakelijke aanwezigheid van voldoende structurele, culturele en strategische fit tussen de alliantiepartners blijkt. Adequaat alliantiemanagement en goede ondersteuning van het topmanagement zijn voorwaarden voor een succesvolle strategische alliantie. Daarnaast gaat de literatuur review in op Organizational Life Cycle-modellen die de groeistadia van organisaties beschrijven. Iedere groeifase leidt tot nieuwe uitdagingen en vraagstukken en bepaalt de wijze waarop in een organisatie besluiten worden genomen. Dit onderwerp is van belang omdat adequaat alliantiemanagement onder andere vraagt om actieve besluitvorming. Tot slot gaat de literatuur review in op businessmodel innovatie, als middel om de concurrentiepositie van een organisatie, in dit geval de alliantie, te versterken. In de case study is door middel van documentenanalyse en diepte-interviews een onderzoek gedaan naar de totstandkoming en formalisering van de alliantie die in dit onderzoek centraal staat. Uit dit onderzoek blijkt dat adequaat alliantiemanagement op dit moment ontbreekt en dat de strategische alliantie grotendeels is gebaseerd op vertrouwen. Omdat de alliantiepartners zich in verschillende groeistadia van de Organizational Life Cycle bevinden, hanteren zij andere prioriteringen in de verdeling van (financiële) middelen en wordt door de partners op verschillende wijzen gecommuniceerd. Daarnaast gaat de case study in op aspecten die voor een structurele, culturele en strategische fit van belang zijn. Door de elementen uit de individuele businessmodellen van de alliantiepartners juist te coördineren en te combineren, kan een gezamenlijk, vernieuwend businessmodel worden gecreëerd. In het businessmodel van Voetzorg Expertisecentrum Wittepoel zal een interdisciplinair productportfolio de onderscheidende factor binnen de concurrentiepositie zijn. Om tot dit gezamenlijke businessmodel te komen, is een goede samenwerking tussen de alliantiepartners belangrijk. Het onderzoek laat zien dat de samenwerking niet geheel soepel verloopt, hoewel de alliantiepartners een gezamenlijke strategische visie hebben. De tweestrijd in verdeling van (financiële) middelen tussen de eigen organisatie en de alliantie speelt hierin een rol. Ook de wijze waarop binnen de alliantie besluitvorming plaatsvindt, blijkt een oorzaak van uitblijvend resultaat van de alliantie. Aandacht voor een goedwerkend informatie-, en coördinatiesysteem ten behoeve van het managen van individuele en gezamenlijke doelstellingen kan dan bijdragen aan een succesvolle alliantie. Daarnaast kan met name aandacht voor het creëren van voldoende culturele fit tussen de alliantiepartners bijdragen aan een betere en meer succesvolle samenwerking in de alliantie, met als doel een positief, gezamenlijk resultaat.

proposal, strategic alliances, strategy development, businessmodel innovation, SME, organizational life cycle
Hans Bruining, Peter de Wolf
hdl.handle.net/2105/47610
Strategisch Management & Strategische Vernieuwing
RSM: Parttime Master Bedrijfskunde

Robert Hart. (2018, October 23). Strategische alliantie en businessmodel innovatie: Een case study naar de ontwikkeling van een alliantie in een MKB-organisatie. Strategisch Management & Strategische Vernieuwing. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/47610