De laatste jaren is de aandacht voor het vakgebied entrepreneurship enorm toegenomen. Dit komt mede gezien het feit dat ondernemerschap en innovatie belangrijke aanjagers zijn voor welvaart en economische groei (Stam, 2008); (Drucker, 1985). Ook in Nederland groeit zelfstandig ondernemerschap nog steeds aan populariteit. In 2016 zijn het aantal ondernemingen met 3% gegroeid ten opzichte van 2015 en het aantal zzp’ers met 4% (Koophandel, 2017). Naast de toename aan ondernemers in Nederland is er een groeiende interesse in ondernemerschap binnen bestaande organisaties, ook wel intrapreneurship genoemd (Sharma & Chrisman, 1999) . Volgens verschillende onderzoeken van onder andere Zahra (1991) en Thornberry (2001) heeft intrapreneurship een positief effect op de financiële resultaten van een organisatie. Volgens Stevenson & Jarillo (1990) kan onderzoek naar ondernemerschap worden opgesplitst in drie stromingen; (1) Hoe handelen ondernemers; (2) Wat zijn de resultaten die voortkomen uit het handelen van ondernemers; (3) Waarom kiezen mensen om ondernemer te worden. Gezien de positieve impact van ondernemerschap, zowel binnen als buiten bestaande organisaties, is er in dit onderzoek gekozen om verder in te gaan op de determinanten van ondernemerschap.

Additional Metadata
Keywords ondernemerschap, sociale vaardigheden, theory of planned behavior, self-efficacy, subjective norms
Thesis Advisor Ingrid Verheul, Marjan Gorgievski-Duijvesteijn
Persistent URL hdl.handle.net/2105/47611
Series New Business: Innovation & Entrepreneurship
Citation
Robert Samson. (2018, July 16). Wat is de invloed van sociale vaardigheden op de keuze voor ondernemerschap?. New Business: Innovation & Entrepreneurship. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/47611