Innovatie in de zorg is in opkomst en wint langzaam terrein. Organisaties in de zorg ontwikkelen strategie├źn om innovatie een plek binnen hun organisatie te geven, onder andere door innovatiestructuren in te richten. In dit onderzoek is onderzocht of deze structuren effect hebben op de wijze waarop medewerkers naar innovatie binnen hun eigen organisatie kijken en de mate waarin ze innovatie als onderdeel van de identiteit van de organisatie ervaren. Daarnaast is de invloed van deze innovatieve organisatie identiteit op het innovatief gedrag dat de medewerker binnen het werk vertoond onderzocht. Een factor van belang hierbij is de mate van identificatie met deze identiteit om dit innovatieve werk gedrag te tonen, ook deze relatie is onderzocht in dit onderzoek. Om deze verschillende relaties te onderzoeken is een vragenlijst verzonden naar 2 organisaties in de gezondheidszorg. De ene organisatie is wel in bezit van een innovatiestructuur, de andere organisatie ontbeert deze structuur. In totaal hebben 489 medewerkers van beide organisaties de vragenlijsten met betrekking tot de verschillende variabelen uit het onderzoek ingevuld. De resultaten in dit onderzoek tonen aan dat het bezitten van een innovatiestructuur een negatief effect heeft op de innovatieve organisatie identiteit. Er is geen bewijs gevonden voor een relatie tussen innovatieve organisatie identiteit en innovatief gedrag bij medewerkers. Wel is er een zwakke relatie gevonden tussen innovatieve organisatie identiteit, innovatief gedrag bij medewerkers en identificatie waarbij deze laatste een negatief effect heeft op het innovatieve gedrag bij medewerkers. Dit onderzoek toont aan dat organisaties er goed aan doen te onderzoeken welke innovatiestructuur het best passend is bij hun innovatieve organisatie identiteit. Ook dienen organisaties aandacht te schenken aan de wijze waarop identificatie met deze innovatieve organisatie identiteit daarbij een rol kan spelen om innovatief gedrag bij medewerkers te stimuleren.

Additional Metadata
Keywords innovatie, innovatief gedrag bij medewerkers, organisatie identiteit, identificatie, innovatiestructuur
Thesis Advisor Daniel Stam, Tina Davidson
Persistent URL hdl.handle.net/2105/47612
Series New Business: Innovation & Entrepreneurship
Citation
Roelof Heessels. (2018, July 17). De impact van een innovatiestructuur op innovatief gedrag bij medewerkers onderzocht. New Business: Innovation & Entrepreneurship. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/47612