In deze thesis volg ik een Change managementproject bij de organisatie waar ik werkzaam ben. Dit project heeft als doel te identificeren waar de organisatie kan verbeteren om de interne samenwerking en efficiëntie te vergroten in het doen van onderhoud, om daarmee te veranderen van een reactieve organisatie in een organisatie waar gepland werk en ‘de dingen vóór zijn’ de manier van werken zijn. In het onderzoek gebruik ik een kwalitatieve vorm van onderzoeken, dat wil zeggen, interviews, documentstudie en participerend observeren (slenteren), waardoor ik een meer perspectieven indruk van het project kan krijgen. Mijn onderzoek verloopt anders dan gepland, hetgeen in de context van deze organisatie geen uitzondering is... De veranderingen van invullingen van functies om mij heen als onderzoeker en mijn eigen tussentijdse functieveranderingen zorgen voor een herziening van de geplande methodiek. Uiteindelijk voer ik mijn onderzoek volgens een naturalistische methode uit, in overeenstemming met de suggesties van Erlandson et al. (1993). Dit type onderzoek wordt door mij gecombineerd met het toepassen van een meervoudigheidsprincipe in het bestuderen van de verandering: ik probeer de verandering vanuit meerdere invalshoeken te begrijpen en analyseren. In deze thesis geef ik twee perspectieven op het geobserveerde proces in de periode december 2017 tot december 2018. Een perspectief van dat van mij als (sleutel)functionaris in verschillende processen in de organisatie en een als onderzoeker. Door het geven van deze perspectieven wordt er een completer beeld geschetst van de context en de gebeurtenissen dan dat alleen vanuit het perspectief van een onderzoeker had kunnen gebeuren. Opvolgend aan het procesverslag laat ik middels een beknopte literatuurstudie de verschillende literaire stromingen in de veranderstudie en de praktijk zien en tracht ik deze te combineren tot een gecombineerde zienswijze waar het belang van het achterhalen van meerdere perspectieven in een situatie wordt duidelijk gemaakt. Op deze wijze kan er uiteindelijk toenadering gezocht worden tussen de verschillen die men kan begrijpen in deze verandering. In het laatste deel van deze thesis geef ik een analyse van het geobserveerde proces aan de hand van de verschillende orde van Feltmann (2002). Op basis hiervan kan ik het advies geven om vooral door te gaan met het geïnitieerde veranderproces en samen verder te gaan in een zoektocht naar de oplossing of oplossingen om de gewenste staat te bereiken.

Additional Metadata
Keywords Change management
Thesis Advisor Alexander Maas, Peter de Wolf
Persistent URL hdl.handle.net/2105/47613
Series Management van Verandering
Citation
Roemer Schultz. (2019, January 24). Change management bij de vuilverbranding. Management van Verandering. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/47613