De snelle afname van de gemiddelde levensduur van corporates, de hoge mate van disruptie door nieuwe spelers en de opkomst van nieuwe technologieën vormen voor corporates aanleiding om te innoveren. Het opstarten van corporate ventures vormt hierin een belangrijke rol. Ondanks het hoge waarde potentieel dat corporate ventures kunnen bieden, blijkt het in de praktijk lastig om de ventures te laten groeien. De sociaal netwerk theorie geeft inzicht in de invloed die de netwerkbanden van een team kunnen hebben op de performance van de venture. De netwerkbanden waarover de venture beschikt zijn cruciaal, omdat dit de toegang geeft tot resources, kennis en informatie die de venture helpen in de ontwikkeling. Een hoge diversiteit van netwerkbanden kan het team daarin helpen. Voor een goede samenwerking geeft de theorie aan dat belangrijk is dat de banden tussen de teamleden sterk zijn. Daarnaast is het vanwege de afhankelijkheid en het potentieel dat de corporate de venture te bieden heeft in resources en kennis belangrijk dat de banden met de corporate sterk zijn. De structurele en relationele kenmerken van de netwerkbanden vormen daarom belangrijke elementen. In de literatuur hierover is beperkt aandacht besteed aan de invloed van deze elementen op de performance van een corporate venture team en wat de invloed is van de netwerkbanden tussen de venture en de corporate. Onderzoek hiernaar is relevant, omdat het de corporate venture teams kan helpen in het verbeteren van de performance door meer controle te hebben over het netwerk. Door middel van een multiple-case studie zijn onderzoeksuitkomsten verkregen. Hieruit blijkt dat de relationele en structurele netwerkelementen tie strength en tie diversity beide invloed hebben op de performance van een corporate venture. Echter de wijze waarop een venture hier gebruik van weet te maken maakt het verschil en bepaalt of het een versterkend of beperkend effect op de performance van de venture heeft. Dit onderzoekt toont aan dat corporate ventures die beschikken over een lange termijn visie effectiever zijn in het benutten van de waarde die hun netwerkbanden te bieden heeft. Waar alle betrokken cases van mening zijn dat men ten behoeve van het opschalen baat heeft bij een hoge diversiteit van de netwerkbanden, toont dit onderzoek dat slechts een aantal ventures dit daadwerkelijk doet en daardoor sneller los komt van de corporate. Daarnaast blijkt dat autonomie in het creëren van een organisatie-ontwerp positieve invloed heeft op het succesvol wijzigen van de netwerkbanden en de performance van de venture. De uitkomsten van dit onderzoek bieden inzichten voor de managementpraktijk van zowel de corporate, als de corporate venture en vormen voor beide partijen kansen de performance van corporate ventures positief te beïnvloeden.

Additional Metadata
Keywords netwerktheorie, corporates, verandering, strategisch management
Thesis Advisor Raymond van Wijk, Rene Olie
Persistent URL hdl.handle.net/2105/47625
Series Strategisch Management & Strategische Vernieuwing
Citation
Anneke Olthuis. (2019, July 2). Dare to change a winning team. Strategisch Management & Strategische Vernieuwing. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/47625