In dit onderzoek wordt door middel van kwalitatieve semi-half gestructureerde interviews onderzocht wat de eventuele redenen en motieven zijn voor de ervaren strafzwaarte van veroordeelden over voorwaardelijke straffen. Dit wordt vanuit het oogpunt van Reclasseringsmedewerkers en Penitentiaire hulpverleners onderzocht. Vanuit de literatuur blijkt dat veroordeelden in bepaalde gevallen voorwaardelijke straffen als zwaarder ervaren dan gevangenisstraffen, dit in tegenstelling tot wat de publieke opinie hierover is. De samenleving geeft aan dat er te licht wordt gestraft in Nederland en dat gevangenisstraffen als strenger en straffender worden gezien dan voorwaardelijke straffen. Er is echter een trend te zien dat er een relatieve toename is in opgelegde voorwaardelijke straffen ten opzichte van onvoorwaardelijke straffen. Dit onderzoek tracht bepaalde misvattingen ten opzichte van het sanctiestelsel recht te zetten.

Voorwaardelijke straffen, Punitievere strafklimaat, Redenen en motieven ervaarde strafzwaarte van voorwaardelijke straffen
prof.dr. P. Mascini, dr. J.F.A. Braster
hdl.handle.net/2105/48344
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Roër, S. (2019, July 21). Welke motieven en redenen geven Reclasseringsmedewerkers en Penitentiaire hulpverleners bij jeugdveroordeelden die voorwaardelijke straffen als zwaar ervaren?. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/48344