Nederlandse steden hebben te maken met een verstedelijkingsdruk. Stedelijk wonen is populair en de vraag naar stedelijk wonen is hoog. Nieuwe ontwikkelingen en grootschalige gebiedsvisies schieten als paddenstoelen uit de grond. Tegelijkertijd brengt de groei van de stad een vergrootte kans op sociale spanningen met zich mee. Gemeenten streven inclusiviteit na: steden voor iedereen. Gemeenten zetten gebiedsontwikkeling in probleemwijken in om een sociaaleconomische impuls te creëren. De markt kijkt vaak nog niet naar deze probleemwijken, omdat deze wijken nog geen aantrekkelijk woonmilieu hebben. Grootschalige herstructureringsprojecten zijn daarom financieel complexer en risicovoller. Door het toenemende aantal nieuwe ontwikkelingen ontstaat er concurrentie voor de gebiedsontwikkelingen. Dit stelt gemeenten voor het dilemma tussen het van de grond krijgen van gebiedsontwikkeling en het realiseren van sociale impulsen aan probleemwijken. Een belangrijke vraag is dan ook: hoe kunnen gemeenten gebiedsontwikkelaars verleiden om te investeren in het herstructureren van probleemwijken? Is het prioriteren van woningbouwprojecten, om daarmee schaarste in de aanbodzijde van de markt te creëren een instrument? Of is schaarste helemaal niet het juiste instrument volgens marktpartijen, maar zijn andere factoren veel belangrijker? Zoals bijvoorbeeld het hebben van een duidelijke visie, of financiële inbreng? Dit dilemma heeft geleid tot de centrale vraag van het onderzoek: “In hoeverre draagt het door een lokale overheid prioriteren van gebiedsontwikkelingen, bij aan een grotere investeringsbereidheid van projectontwikkelaars in gebiedsontwikkelingen in probleemwijken?” Dit kwalitatieve onderzoek is uitgevoerd met behulp van een literatuurstudie, waarbij het empirisch onderzoek is uitgevoerd als Experiment. Voor dit experiment zijn 10 Nederlandse en 3 Belgische projectontwikkelaars gesproken. De primaire focus ligt op het verkrijgen van inzicht in het gedrag van Nederlandse projectontwikkelaars. Omdat echter de Nederlandse context verschuift naar de Belgische context, heeft onderzoeker gekozen om ook een eerste indruk te verkrijgen van het gedrag van Belgische ontwikkelaars.

, , , , ,
hdl.handle.net/2105/49362
Master City Developer
Erasmus School of Economics

Vries, R. de (Raymond). (2019, September 2). Hier wordt (niet) gebouwd: Het effect van het creëren van schaarste op de haalbaarheid van gebiedsontwikkelingsprojecten in probleemwijken. Master City Developer. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/49362