Het doel van deze studie is om de relatie tussen het dividendbeleid en de aandelenprijs volatilteit voor verschillende grote bedrijven te onderzoeken. De Nederlandse aandelenbeurs leent zich hier perfect voor, omdat de bedrijven hierin verschillende indexen van groot naar klein zijn ingedeeld. De bedrijven met een grote marktkapalisatie zitten in de AEX, de middelgrote bedrijven in de AMX, de kleine bedrijven in de AScX en de kleinste in de groep Privé. Er is gebruikgemaakt van een regressie met robuuste standaardfouten en een robuuste regressie. Voor beide regressies is er geen verband gevonden voor de dividend yield met de aandelenprijsvolatiliteit, maar wel een sterk effect met de dividend payout ratio en volatiliteit. Voor de controle variabelen grootte, schuld, groei en inkomenvolatiliteit is alleen voor grootte een significant effect gevonden. Ondanks dat er geen uitspraken gedaan kunnen worden over de grootte van een bedrijf en het dividendbeleid is er wel een positieve significante correlatie gevonden tussen grootte en payout ratio. Ook zijn in de regressies werkingen gevonden voor de rate of return, clientele, informational, signaling effect en agency cost theorie. Er is geen bewijs gevonden voor het duration, arbitrage pricing effect en de dividend irrelevantie theorie. Er is niet genoeg bewijs gevonden om de onderzoekvraag aan te nemen, wel zijn er duidelijk verbanden tussen deze variabelen en zou een groter onderzoek deze relatie beter kunnen vastleggen.

Additional Metadata
Thesis Advisor Bliek, R. de
Persistent URL hdl.handle.net/2105/49366
Series Business Economics
Citation
Eck, J.J. van. (2019, July 11). De relatie tussen het dividendbeleid en de aandelenprijs volatiliteit in Nederland. Business Economics. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/49366