Deze paper kijkt naar het verschil in underpricing tussen Unicorns en Non-unicorns bij de IPO. Unicorns zijn private startup ondernemingen, die worden gewaardeerd op tenminste één miljard dollar. Non-unicorns zijn de andere bedrijven die in dezelfde periode als de Unicorns naar de beurs zijn gegaan. Unicorns blijken een significant positief effect te hebben op de hoeveelheid underpricing bij de IPO. Het zijn van een Unicorn verhoogt het gemiddelde aan underpricing 26,3 procent, de rest gelijkblijvend. Verder laat deze paper zien dat er ook statistisch gezien een verschil is in de mate van underpricing tussen Unicorns en een specifiekere groep Non-unicorns, de internetbedrijven. Hieruit kan er in deze paper worden geconstateerd worden dat Unicorns en Non-unicorns dermate verschillen in de mate van underpricing tijdens de IPO.