De methode op basis van veelvouden schat de waarde van een bedrijf met multiples. Hiervoor zijn vele multiples beschikbaar alleen er is geen uniforme multiple. Dit verslag analyseert verschillende multiples en bouwt voort op het onderzoek van Lie en Lie (2002) die gekeken hebben naar enkelvoudige multiples. In dit onderzoek zal er naast enkelvoudige multiples ook gekeken worden naar hybride multiples. In eerdere literatuur wordt namelijk gesuggereerd dat een hybride multiple betere marktwaardes schat dan enkelvoudige multiples. Voor het onderzoek wordt gebruikt gemaakt van de financiƫle gegevens van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. Marktwaardes worden hierbij vergeleken met de geschatte waardes van de multiple methode aan de hand van de waarderingsfout. Hoe lager deze fout hoe beter de multiple schat. Uit het onderzoek volgt dat hybride multiples geen lagere waarderingsfouten hebben dan enkelvoudige multiples. Dus hybride multiples geven niet beter marktwaardes weer dan enkelvoudige multiples.