De milieuregelgeving wordt de laatste jaren sterk op de proef gesteld door de toenemende aandacht voor problemen die ontstaan door de CO2 uitstoot. In dit paper wordt daarom onderzocht of de nationale milieuregelgeving invloed heeft op een multinational bedrijf dat nauw verbonden is met de oliemarkt. Er wordt middels een event study onderzocht of de events van de Urgenda-zaak - die hebben geleid tot een bindende uitspraak van het Hof voor de Staat – hebben geleid tot een negatieve marktreactie op de Royal Dutch Shell aandelen. Er wordt gebruik gemaakt van dagelijkse prijzen en van de prijzen per uur. Verder worden er meerdere methoden toegepast om te juistheid van de gevonden resultaten te kunnen bevestigen dan wel ontkrachten. Op nationaal niveau worden er geen abnormale returns geconstateerd die met zekerheid tot stand zijn gekomen door de juridische stappen van de Zaak. De Urgenda-zaak lijkt geen invloed te hebben op Royal Dutch Shell.