Veel binnensteden van middelgrote gemeenten hebben nog slechts een beperkte regionale winkelfunctie en inmiddels staat van elke acht winkelpanden er één leeg. Daarom staat revitalisatie van de binnenstad in middelgrote gemeenten hoog op de politieke agenda. Er is een gevoel van urgentie en op veel plekken wordt al actie ondernomen om de aantrekkelijkheid van de binnenstad te vergroten. Dit onderzoek staat in het teken van binnenstadsvisies van middelgrote gemeenten die gemaakt worden om de economische vitaliteit te vergroten. Er is onderzocht op welke wijze organiserend vermogen bijdraagt aan het samenwerkingsproces om de binnenstadsvisies ten uitvoer te brengen. Het onderzoek is verricht door een literatuurstudie te verrichten en de uitkomsten van de literatuurstudie te toetsen aan de uitkomsten van twee casestudies. Als casestudies is gekozen voor de binnenstad van Roosendaal en de binnenstad van Bergen op Zoom. Voor deze cases zijn relevante beleidsdocumenten doorgenomen, is een aantal bezoeken verricht aan deze binnensteden en zijn tien personen geïnterviewd die intensief betrokken zijn bij het samenwerkingsproces om deze binnensteden economisch vitaler te maken. Voor beide cases is een semigestructureerd interview gehouden met: een of meerdere betrokken ambtenaren, de verantwoordelijke wethouder, een of meerdere vertegenwoordigers van de ondernemersvereniging en een vertegenwoordiger van de vastgoedpartij met het meeste eigendom in het gebied. Daarmee zijn diverse relevante stedelijke actoren vertegenwoordigd: gemeente, gemeentebestuur, ondernemers en vastgoedeigenaren. Tijdens de semigestructureerde interviews is onder andere ingegaan op diverse aspecten van organiserend vermogen zoals: draagvlak, samenwerking, leiderschap en visie. Het revitalisatieproces van de cases is vergeleken middels een cross-case analyse.

, , , , , , , , ,
Verheul, W.J. (Wouter Jan), Melik, R. van (Rianne), Bueren, E. van (Ellen)
hdl.handle.net/2105/49404
Master City Developer
Erasmus School of Economics

Bulk, L. van den (Léon). (2019, September 2). Van visie naar vitaliteit? De samenwerking van verschillende stedelijke actoren in een poging om de economische vitaliteit van de binnenstad te verbeteren. Master City Developer. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/49404