Dit onderzoek laat zien in hoeverre een koper van een bestaande woning in Nederland de energiebesparende maatregelen verdisconteert in de aanschafprijs van de woning. Kopers blijken energiebesparende maatregelen in te prijzen, maar niet volledig en op heterogene wijze: de ene maatregel is de andere niet. Dat is niet verwonderlijk, want zo blijkt ook dat bij zowel verkopers als kopers van woningen het enthousiasme voor energiebesparende maatregelen beperkt is. Ook in de woningmarkt lijkt de maatschappelijke kloof tussen ‘klimaatontkenners’ en ‘klimaatdrammers’ voelbaar. De belangstelling voor energiebesparende maatregelen is gering, omdat veel consumenten de kosten van energiebesparende maatregelen hoog vinden of de terugverdientijd als te lang zien. In dit onderzoek zijn drie methoden gebruikt om energiebesparing in de woningmarkt te analyseren. Inzichten uit de (internationale) literatuur, zijn geconfronteerd met een enquête onderzoek naar de houding en preferenties van woningkopers ten aanzien van verduurzaming van de woning, maar ook met een data-analyse. Op deze wijze is de reeds bestaande kennis gecombineerd met stated preference uitkomsten (wat zeggen mensen van belang te vinden) en revealed preference (wat doen ze feitelijk). Eerder onderzoek laat zien dat kopers bereid zijn tussen 2 % en 8 % meer te betalen voor een woning waar energiebesparende maatregelen zijn genomen, al lijkt de informatiewaarde van het energielabel beperkt. Daarnaast wachten veel consumenten met het nemen van energiebesparende maatregelen, omdat ze vermoeden dat de overheid meer en uitgebreidere subsidieregelingen gaat invoeren, of juist omdat zij verwachten dat de kosten van energiebesparende maatregelen op korte termijn zullen dalen. Dit sluit aan bij de bevindingen van dit onderzoek.

, ,
Haaren, J. van
hdl.handle.net/2105/49407
Master City Developer
Erasmus School of Economics

Veen, P. van (Pim). (2019, September 2). Verduurzamen, wat levert dat eigenlijk op?. Master City Developer. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/49407