Dit onderzoek draagt bij aan de decennia lang opgebouwde kennis omtrent kalender anomalieën in de aandelenmarkten. Middels gebruik van OLS regressies is een nog niet eerder onderzochte relatie getest; de link tussen de stand van de economie en de verschijning van bepaalde kalender anomalieën. Bij het onderzoeken van dagelijkse slotkoersen op de Amerikaanse, Duitse, Franse en Nederlandse indices (1989-2019) wordt er bewijs gevonden voor een vertraagd weekend effect dat zich in een opgaande markt significant onderscheidt van een neergaande markt. Daarnaast lijkt het turn of the month effect te vervagen onder omstandigheden van excessieve economische groei en lijkt het januari effect na publicaties erover te zijn verdwenen. Hierdoor kan er voor het januari fenomeen geen valide relatie met de stand van de economie worden vastgesteld. Tevens brengt de hoogte van het significantieniveau bij krimpende economische markten teweeg dat het Halloween effect zich louter presenteert in opgaande markten.

Additional Metadata
Keywords EMH, kalender anomalieën, Opgaande en neergaande markt, Januari effect, Turn of the month effect, Halloween effect, Weekend effect, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Verenigde Staten
Thesis Advisor Bliek, R. de
Persistent URL hdl.handle.net/2105/49456
Series Business Economics
Citation
Toonen, W.M. (2019, August 13). Kalender anomalieën in een opgaande en neergaande markt. Business Economics. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/49456