Hoewel multiples met grote regelmaat gebruikt worden binnen de finance, is er maar weinig bekend over de invloed die bedrijfskarakteristieken hebben op de nauwkeurigheid van de multiples waarderingsmethode. Om dit gat enigszins te verkleinen is er in dit paper onderzoek gedaan naar de verschillen tussen de nauwkeurigheid van de multiples waarderingsmethode in de high-tech, medium-tech en low-tech sector. Als eerste heb ik gevonden dat de multiples waarderingsmethode in de high-tech sector accuratere schattingen geeft van de enterprise value dan in de low-tech sector en de medium-tech sector. Daarnaast heb ik gevonden dat de multiples waarderingsmethode in elke sector een verschillende multiple levert, die het meest accuraat de enterprise value kan schatten. Ook bevestigt dit onderzoek dat forward-looking multiples superieur zijn aan trailing multiples, in het specifiek de 2 jaar forward-looking price to earning (P/E) multiple in de low-tech sector. Als laatste heb ik gevonden dat bedrijven in de low-tech sector relatief vaker te laag dan te hoog gewaardeerd worden dan bedrijven in de high-tech sector. Uit dit onderzoek blijkt dus dat bedrijfskarakteristieken, zoals gesuggereerd door de literatuur, van invloed zijn op de accuraatheid van de multiples waarderingsmethode.

Additional Metadata
Thesis Advisor Cox, R.H.G.M.
Persistent URL hdl.handle.net/2105/49470
Series Business Economics
Citation
Voorwinden, J.W. (2019, July 10). De nauwkeurigheid van multiples in de high-tech, medium-tech en low-tech sector. Business Economics. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/49470