De geschiedenis van de trans-Atlantische slavenhandel wordt vaak vanuit een nationaal perspectief belicht. Met behulp van notariële archiefbronnen is er in dit onderzoek gekeken naar de rol van Rotterdamse kooplieden bij het faciliteren van de Engelse slavenhandel in de achttiende eeuw. Zij leverden namelijk geregeld goederen aan Engelse slavenhandelaren die werden geruild voor tot slaaf gemaakte Afrikanen op de West-Afrikaanse kust. Allereerst wordt er gekeken naar de factoren die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van Rotterdam als doorvoerhaven voor Guinea goederen. Hierbij speelden zowel geografische en economische factoren een belangrijke rol, alsmede de handelsconnecties tussen Rotterdam en Engelse steden. In veel gevallen waren deze handelsconnecties in handen van Britse kooplieden die zich in Rotterdam hadden gevestigd. Ten slotte wordt er op basis van twee periodes een aantal belangrijke individuen belicht die betrokken zijn geweest bij het faciliteren van de Engelse slavenhandel. Vanaf ongeveer 1710 tot 1750 voeren slavenschepen uit Londen langs Rotterdam en werden ze door kooplieden in Rotterdam ingeladen met goederen om de reis naar West-Afrika voort te zetten. In deze periode was Londen de voornaamste stad van de Engelse slavenhandel. De tweede periode, van 1756 tot 1764, heeft betrekking op de toen sterk opgekomen Liverpoolse slavenhandel. Kooplieden in Rotterdam smokkelden toen goederen aan tussenpersonen op het eiland Man die deze goederen vervolgens inlaadden op uit Liverpool afkomstige slavenschepen. Op die manier was Rotterdam sterker betrokken bij de trans-Atlantische slavenhandel dan enkel de cijfers van de Rotterdamse slavenhandel laten blijken.

Additional Metadata
Keywords Trans-Atlantische slavenhandel, Rotterdam, achttiende eeuw, doorvoerhaven, smokkelhandel, kooplieden, Britse migranten, notarieel archief.
Thesis Advisor B. Wubs
Persistent URL hdl.handle.net/2105/49962
Series Maatschappijgeschiedenis / History of Society
Citation
S. Osendarp. (2019, July 15). ‘Little London’ en de trans- Atlantische Slavenhandel De economische verbondenheid van Rotterdam en de Engelse slavenhandel, 1710-1764. Maatschappijgeschiedenis / History of Society. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/49962